TƯ VẤN THU HỒI CÔNG NỢ

Quản lý nợ là một hoạt động hết sức thiết yếu đối với sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp cũng như của cá nhân. Tuy nhiên, nhiều khách hàng vẫn đang loay hoay tìm thời gian, nguồn lực và cả cách thức hiệu quả nhất để thu hồi những khoản nợ khó xử lý này.

Vì vậy, nhằm giúp khách hàng giải quyết những khó khăn trong việc thu hồi các khoản nợ phát sinh từ hoạt động của mình, THE LAM hỗ trợ tư vấn pháp lý, đàm phán, thương lượng, đại diện khách hàng thu hồi công nợ nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng, cụ thể:

Đối với các khoản nợ/công nợ:

 • Phát sinh từ vay, mượn tài sản nhưng không thanh toán;
 • Phát sinh từ vi phạm hợp đồng (Bao gồm các loại hợp đồng);
 • Phát sinh từ trách nhiệm ngoài hợp đồng.

THE LAM luôn sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ các vấn đề pháp lý cho mọi tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài. Mọi khó khăn, vướng mắc Quý khách hàng vui lòng liên hệ hoặc gửi email để được chúng tôi để được hỗ trợ nhanh nhất và kịp thời nhất!

DỊCH VỤ PHÁP LÝ DOANH NGHIỆP & THƯƠNG MẠI

Quản trị doanh nghiệp & tuân thủ

Tư vấn pháp lý thường xuyên cho doanh nghiệp

Dịch vụ pháp lý cho doanh nhân

Tư vấn thu hồi công nợ

Nhượng quyền thương mại

Rà soát/Soạn thảo hợp đồng

DỊCH VỤ PHÁP LÝ KHÁC

 • Thành lập doanh nghiệp
 • Thay đổi đăng ký kinh doanh
 • Thành lập chi nhánh/VPĐD
 • Thành lập văn phòng đại diện
 • Giải quyết tranh chấp nội bộ
 • Đại diện ngoài tố tụng
 • Giấy phép kinh doanh
 • Lao động & Việc làm
 • Hòa giải thương mại
 • Thay đổi loại hình doanh nghiệp
 • Tư vấn sở hữu trí tuệ
 • Luật sư riêng
 • Giải thể doanh nghiệp
 • Quản trị nội bộ
 • Tư vấn thuế

CẬP NHẬT HOẠT ĐỘNG