LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN

THE LAM tư vấn về tất cả các khía cạnh của Bộ luật Dân sự, Luật doanh nghiệp, Luật thương mại, Luật sở hữu trí tuệ cũng như tư vấn, thực hiện tranh tụng thương mại, dân sự … Các hoạt động của chúng tôi đáp ứng nhu cầu pháp lý và kinh doanh của khách hàng.

Để hiểu rõ hơn về các dịch vụ của chúng tôi, vui lòng chọn một trong các lĩnh vực nhất định bên dưới để biết thêm thông tin:

DOANH NGHIỆP & THƯƠNG MẠI

TƯ VẤN ĐẦU TƯ

TRANH TỤNG & TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI

BẤT ĐỘNG SẢN

HÀNG HẢI & VẬN TẢI BIỂN

SÁP NHẬP & MUA LẠI

SỞ HỮU TRÍ TUỆ

LĨNH VỰC KHÁC