BẤT ĐỘNG SẢN

Các quy định của pháp luật Việt Nam về bất động sản luôn có sự thay đổi nhanh chóng và thường xuyên cùng với sự thay đổi và phát triển không ngừng của thị trường bất động sản hiện nay. Chính vì vậy mà các vấn đề pháp lý liên quan đến lĩnh vực bất động sản vô cùng phức tạp mà không phải cá nhân hay doanh nghiệp nào cũng nắm vứng để có thể đảm bảo đầy đủ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Một trong những dịch vụ cốt lõi của THE LAM là xử lý các giao dịch bất động sản. Chúng tôi thực hiện tư vấn, hỗ trợ giải quyết tranh chấp đồng thời cung cấp ý kiến pháp lý theo quy định của pháp luật Việt Nam về lĩnh vực bất động sản: kinh doanh nhà ở và đất đai.

Dịch vụ của chúng tôi:

  • Đánh giá hồ sơ pháp lý của bất động sản, tư vấn đầu tư bất động sản, phương án giao dịch mua bán, cho thuê thương mại, chuyển nhượng, xây dựng và kỹ thuật;
  • Đàm phán, tư vấn và soạn thảo các hợp đồng liên quan đến giao dịch bất động sản (đặt cọc, tiến độ thanh toán, điều kiện thực hiện giao dịch,…);
  • Tư vấn thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với bất động sản, kế hoạch và quy hoạch, thu hồi đất;
  • Tư vấn thành lập doanh nghiệp Việt Nam hoặc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh bất động sản tại Việt Nam;
  • Tư vấn các giao dịch mua bán, tặng cho, chuyển nhượng, cho thuê, thế chấp,…đối với bất động sản;
  • Các dịch vụ khác về bất động sản theo yêu cầu của khách hàng.

CẬP NHẬT HOẠT ĐỘNG