TRANH TỤNG & TRỌNG TÀI (GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP)

THE LAM tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng bao gồm khách hàng doanh nghiệp, cá nhân (trong nước và nước ngoài). Chúng tôi đại diện cho khách hàng của mình trước các cơ quan tài phán: tòa án, trung tâm hòa giải hoặc hội đồng trọng tài để giải quyết các tranh chấp liên quan đến:

  • Đất đai: tranh chấp quyền sử dụng đất, hợp đồng chuyển nhượng, tranh chấp thực hiện phân chia tài sản trên đất, tranh chấp hợp đồng đặt cọc,…;
  • Thương mại: hợp đồng mua bán hàng hóa trong nước và quốc tế, các hợp đồng kinh doanh thương mại, hợp đồng cung ứng dịch vụ, nhượng quyền thương mại,…;
  • Lao động: hợp đồng lao động, bồi thường vật chất, tiền lương, kỷ luật lao động, thỏa thuận hạn chế cạnh tranh,…;
  • Hôn nhân gia đình: tranh chấp về nuôi con, chia tài sản khi và sau khi ly hôn, chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân, cấp dưỡng,…;
  • Thừa kế: thừa kế tài sản và/hoặc quyền sử dụng đất, yêu cầu tuyên bố di chúc vô hiệu; phân chia di sản,…;
  • Tư vấn các vấn đề khác liên quan đến tranh chấp kinh doanh thương mại, dân sự có yếu tố nước ngoài.

Các dịch vụ Tranh tụng Giải quyết tranh chấp của chúng tôi bao gồm:

  • Nghiên cứu và phân tích hồ sơ về các ưu điểm, bất lợi và các rủi ro có thể xảy ra cũng như đưa ra ý kiến pháp lý, tư vấn về tiến trình tố tụng và các biện pháp để giải quyết tranh chấp;
  • Rà soát về các tài liệu hiện có liên quan đến tranh chấp, bao gồm các bằng chứng, tài liệu cần bổ sung đồng thời soạn thảo và chuẩn bị các tài liệu theo quy trình tố tụng;
  • Tư vấn, đại diện cho khách hàng xuyên suốt quá trình giải quyết tranh chấp, bao gồm đàm phán, thương lượng, hòa giải với bên thứ ba; thực hiện thủ tục tố tụng tại cơ quan có thẩm quyền;
  • Trong lĩnh vực Trọng tài và Hòa giải Thương mại, các dịch vụ của chúng tôi bao gồm: Soạn thảo điều khoản Trọng tài/Hòa giải trong Hợp đồng Thương mại; Đại diện cho khách hàng trong nước và quốc tế với tư cách là nguyên đơn hoặc bị đơn; Tham gia giải quyết tranh chấp với tư cách là trọng tài viên tại Hội đồng Trọng tài; Tư vấn thủ tục công nhận và thi hành phán quyết trọng tài và kết quả hòa giải theo pháp luật Việt Nam.

Ls. Nguyễn Ngọc Lam – Luật sư Sáng lập & Điều hành Công ty Luât TNHH THE LAM trong buổi tiếp đón đại diện ICC (bên phải) – Phòng Thương mại Quốc tế International Chamber of Commerce. Các Bên đã cùng thảo luận về các nội dung hợp tác hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh thương mại, cũng như thúc đẩy sự phát triển của các phương thức giải quyết tranh chấp thay thế tại Việt Nam.

CẬP NHẬT HOẠT ĐỘNG