tư vấn giấy phép

Thành lập công ty hoặc doanh nghiệp đánh dấu bước khởi đầu quan trọng cho việc triển khai hoạt động kinh doanh. Trong nhiều trường hợp, để tiến hành các hoạt động kinh doanh hợp pháp, chỉ cần có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là đủ. Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật Việt Nam, hiện có 227 ngành nghề kinh doanh có điều kiện, trong đó nhiều ngành yêu cầu doanh nghiệp phải xin giấy phép con mới được phép thực hiện kinh doanh, và phải tuân thủ các quy định cụ thể.

Để đáp ứng được các điều kiện và thủ tục yêu cầu, doanh nghiệp phải tuân thủ đúng trình tự và quy định của pháp luật khi xin giấy phép con từ các cơ quan chức năng có thẩm quyền quản lý ngành nghề kinh doanh tương ứng. Dựa trên nhu cầu xin giấy phép của doanh nghiệp, Công ty Luật THE LAM cung cấp các dịch vụ hỗ trợ xin giấy phép con như sau:

Dịch vụ của chúng tôi:

 • Tư vấn & thực hiện thủ tục xin giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 • Tư vấn & thực hiện thủ tục xin giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
 • Tư vấn giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh
 • Công bố chất lượng sản phẩm
 • Công bố mỹ phẩm
 • Công bố thông tin thức ăn chăn nuôi, thủy sản
 • Giấy phép sản xuất rượu
 • Giấy phép phân phối rượu
 • Giấy phép bán lẻ rượu
 • Thông báo bán rượu tiêu dùng tại chỗ
 • Giấy phép quảng cáo thực phẩm chức năng
 • Giấy phép quảng cáo mỹ phẩm/sản phẩm khác
 • Giấy phép liên quan đến xuất nhập khẩu

CẬP NHẬT HOẠT ĐỘNG