MỘT SỐ LĨNH VỰC & DỊCH VỤ KHÁC

THE LAM LAW LLC tư vấn và cung cấp dịch vụ pháp lý khác cho doanh nghiệp cũng như cá nhân bao gồm nhưng không giới hạn một số dịch vụ như sau:

LUẬT SƯ GIA ĐÌNH

Luật sư cho gia đình là một loại hình dịch vụ pháp lý thể hiện ý tưởng và quan niệm hết sức tiến bộ về mặt Luật học vì mỗi một người không chỉ khi phát sinh tranh chấp tài sản, khi phạm tội, khi thành lập doanh nghiệp, khi ly hôn, thừa kế, giao kết hợp đồng,… mới chịu sự điều chỉnh của pháp luật mà ngay từ khi mới sinh ra cho đến khi trưởng thành và mất đi đều đã phải chịu nhiều sự điều chỉnh của pháp luật.

Khi sử dụng dịch vụ pháp lý này, Quý Khách sẽ được các Luật sư tư vấn giải quyết các khía cạnh pháp lý trong gia đình và giữa các thành viên gia đình với các đối tượng khác ngoài xã hội.

Công việc bao gồm:

 • Đối tượng được tư vấn: tối đa 02 thành viên;
 • Luật sư sẽ tư vấn và giải đáp mọi thắc mắc về các khía cạnh pháp lý cũng như hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính phức tạp đối với các thành viên gia đình;
 • Trong một số trường hợp, Luật sư có thể có những đề xuất cũng như giải pháp để tháo gỡ vấn đề của bạn. Giải pháp này có ý nghĩa như một nguồn pháp lý tham khảo trước khi bạn ra quyết định phù hợp.

 RÀ SOÁT/SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG DÂN SỰ

Rà soát/soạn thảo hợp đồng là việc xem xét, đánh giá từng điều khoản của hợp đồng, tìm ra những rủi ro, hoặc đưa ra các giải pháp phù hợp cho những vấn đề mà Khách hàng quan tâm. Hơn thế nữa, việc rà soát các điều kiện của hợp đồng không chỉ đơn thuần dừng lại ở những vấn đê pháp lý mà còn đảm bảo hài hòa các lợi ích và nhu cầu của Khách hàng và đối tác từ đó giúp cho việc thực hiện hợp đồng được thuận lợi và dễ dàng hơn.

Thông thường, Luật sư sẽ dành từ 02-03 ngày làm việc để rà soát/soạn thảo hợp đồng mà bạn yêu cầu. Vì vậy, Quý Khách có thể yên tâm về sự am tường và sự hiểu biết sâu sắc của Luật sư từng vấn đề của hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, tặng cho thế chấp, dịch vụ, lao động … với các công việc như:

 • Luật sư sẽ tiếp nhận thông tin, nghiên cứu hồ sơ, các yêu cầu;
 • Tư vấn và giải đáp các khía cạnh pháp lý liên quan đến hợp đồng;
 • Rà soát/soạn thảo Hợp đồng trên cơ sở bảo vệ tối đa quyền và lợi ích của bạn phù hợp với các quy định của pháp luật;
 • Hiệu chỉnh tối đa bản rà soát, dự thảo Hợp đồng 03 lần tiếp theo trên cơ sở ý kiến bình luận, góp ý hoặc yêu cầu của bạn.

 DỊCH VỤ PHÁP LÝ LIÊN QUAN THU HỒI NỢ

Quản lý nợ là một khâu hết sức thiết yếu đối với sự tồn tại và thành công của Công ty cũng như cá nhân bạn. Tuy nhiên, nhiều Khách hàng vẫn đang loay hoay tìm thời gian, nguồn lực và cả cách thức hiệu quả nhất để thu hồi những khoản nợ khó đòi này. Vì vậy, nhằm giúp Khách hàng giải quyết những khó khăn trong việc thu hồi các khoản nợ phát sinh từ hoạt động của mình, THE LAM LAW LLC xin đưa ra các dịch vụ pháp lý, soạn thảo, thực hiện các thủ tục liên quan:

 • Doanh nghiệp đòi nợ doanh nghiệp, doanh nghiệp đòi nợ cá nhân, tổ chức;
 • Cá nhân đòi nợ cá nhân, cá nhân đòi nợ tổ chức, doanh nghiệp;
 • Tổ chức đòi nợ cá nhân, tổ chức đòi nợ tổ chức.

Đối với các khoản nợ:

 • Phát sinh từ vay, mượn tài sản nhưng không thanh toán;
 • Phát sinh từ vi phạm hợp đồng (Bao gồm các loại hợp đồng);
 • Phát sinh từ trách nhiệm ngoài hợp đồng.

CẬP NHẬT HOẠT ĐỘNG