QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP & TUÂN THỦ

THE LAM cung cấp dịch vụ pháp lý trong hoạt động quản trị doanh nghiệp và tuân thủ pháp luật theo từng vụ việc cụ thể hoặc dưới hình thức tư vấn pháp luật thuờng xuyên đến khách hàng (theo tháng, theo quý, theo năm tùy nhu cầu sử dụng của doanh nghiệp).

Mục tiêu:

 • Phổ biến, cập nhật cho các doanh nghiệp về quyền và nghĩa vụ của họ theo quy định pháp luật hiện hành để áp dụng hiệu quả vào hoạt động quản trị và kinh doanh;
 • Ngăn ngừa rủi ro nào của việc không tuân thủ pháp luật;
 • Tư vấn các biện pháp giảm thiểu cũng như xử lý các tác động tiêu cực, hậu quả của việc không tuân thủ pháp luật.

THE LAM cung cấp dịch vụ tư vấn cho khách hàng một số nội dung như sau:

 • Soạn thảo tài liệu thành lập công ty như Thỏa thuận Cổ đông, Điều lệ, Quy chế hoạt động của Ban Quản Trị, Nội quy lao động, Hợp đồng Lao động,…;
 • Soạn thảo tài liệu quản trị doanh nghiệp, bao gồm: Giấy đề nghị công bố thông tin; Hệ thống tự đánh giá; Trách nhiệm và nghĩa vụ được ủy thác của người quản lý doanh nghiệp; Yêu cầu về tuân thủ pháp luật; Quy trình Nội bộ; Quy trình xử lý khủng hoảng,…;
 • Tái cấu trúc doanh nghiệp;
 • Lên chương trình và tổ chức các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Đại hội đồng cổ đông; và
 • Hỗ trợ và đồng hành cùng doanh nghiệp giải quyết xung đột nội bộ (giữa ban quản trị và cổ đông; giữa các người quản lý công ty và các cổ đông; giữa người sử dụng lao động và người lao động) và/hoặc tranh chấp với các cơ quan nhà nước.

THE LAM luôn sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ các vấn đề pháp lý cho mọi tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài. Mọi khó khăn, vướng mắc Quý khách hàng vui lòng liên hệ hoặc gửi email để được chúng tôi để được hỗ trợ nhanh nhất và kịp thời nhất!

DỊCH VỤ PHÁP LÝ DOANH NGHIỆP & THƯƠNG MẠI

Quản trị doanh nghiệp & tuân thủ

Tư vấn pháp lý thường xuyên cho doanh nghiệp

Dịch vụ pháp lý cho doanh nhân

Tư vấn thu hồi công nợ

Nhượng quyền thương mại

Rà soát/Soạn thảo hợp đồng

DỊCH VỤ PHÁP LÝ KHÁC

 • Thành lập doanh nghiệp
 • Thay đổi đăng ký kinh doanh
 • Thành lập chi nhánh/VPĐD
 • Thành lập văn phòng đại diện
 • Giải quyết tranh chấp nội bộ
 • Đại diện ngoài tố tụng
 • Giấy phép kinh doanh
 • Lao động & Việc làm
 • Hòa giải thương mại
 • Thay đổi loại hình doanh nghiệp
 • Tư vấn sở hữu trí tuệ
 • Luật sư riêng
 • Giải thể doanh nghiệp
 • Quản trị nội bộ
 • Tư vấn thuế

CẬP NHẬT HOẠT ĐỘNG