RÀ SOÁT/SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG

Rà soát/Soạn thảo hợp đồng chính là việc xem xét, đánh giá từng điều khoản của hợp đồng, dự kiến những rủi ro hoặc đưa ra các giải pháp phù hợp cho những vấn đề mà khách hàng quan tâm, đảm bảo hài hòa lợi ích và nhu cầu của khách hàng để có thể điều chỉnh các điều khoản hợp đồng phù hợp với hoàn cảnh thực tiễn và quy định của pháp luật.

Hơn nữa, trong môi trường hội nhập quốc tế vai trò của hợp đồng trong các giao dịch của doanh nghiệp ngày càng quan trọng bởi các đối tác trong hợp đồng của doanh nghiệp hầu hết là các doanh nhân dày dạn kinh nghiệm, am hiểu luật về các vấn đề liên quan đến nội dung của hợp đồng cũng như các quy định liên quan đến hợp đồng vô hiệu, chế tài vi phạm hợp đồng và giải quyết tranh chấp.

Các loại hợp đồng THE LAM thường xuyên tư vấn (song ngữ Việt-Anh):

 • Hợp đồng trong lĩnh vực thương mại: mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, nhượng quyền thương mại,…;
 • Hợp đồng góp vốn thành lập công ty, hợp đồng hợp tác kinh doanh, hợp đồng mua bán công ty, sáp nhập doanh nghiệp, hợp đồng ủy quyền;
 • Hợp đồng đầu tư kinh doanh bất động sản: chuyển nhượng, thuê, cho thuê, môi giới, quản lý, hợp tác kinh doanh liên quan đến bất động sản;
 • Hợp đồng liên quan đến quan hệ lao động;
 • Hợp đồng trong giao dịch dân sự (đặt cọc, vay tài sản, tặng cho, di chúc,…).

Dịch vụ của chúng tôi:

 • Nghiên cứu hồ sơ, tư vấn và giải đáp các khía cạnh pháp lý liên quan đến hợp đồng;
 • Nghiên cứu tài liệu, tìm hiểu thông tin về các bên của hợp đồng theo yêu cầu của doanh nghiệp từ đó đưa ra giải pháp tư vấn tối ưu cho việc soạn thảo và ký kết hợp đồng, đảm bảo lợi ích tối đa cho doanh nghiệp và cân bằng được lợi ích của các bên trong hợp đồng;
 • Rà soát, kiểm tra nội dung trong dự thảo hợp đồng, những rủi ro pháp lý có thể xảy ra;
 • Tư vấn và tham gia đàm phán, thương thảo cùng các bên liên quan;
 • Tư vấn pháp lý các vấn đề liên quan khác trên cơ sở các quy định của pháp luật theo yêu cầu của doanh nghiệp.

THE LAM luôn sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ các vấn đề pháp lý cho mọi tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài. Mọi khó khăn, vướng mắc Quý khách hàng vui lòng liên hệ hoặc gửi email để được chúng tôi để được hỗ trợ nhanh nhất và kịp thời nhất!

DỊCH VỤ PHÁP LÝ DOANH NGHIỆP & THƯƠNG MẠI

Quản trị doanh nghiệp & Tuân thủ

Tư vấn pháp lý thường xuyên cho doanh nghiệp

Dịch vụ pháp lý cho doanh nhân

Tư vấn thu hồi công nợ

Nhượng quyền thương mại

Rà soát/Soạn thảo hợp đồng

DỊCH VỤ PHÁP LÝ KHÁC

 • Thành lập doanh nghiệp
 • Thay đổi đăng ký kinh doanh
 • Thành lập chi nhánh/VPĐD
 • Thành lập văn phòng đại diện
 • Giải quyết tranh chấp nội bộ
 • Đại diện ngoài tố tụng
 • Giấy phép kinh doanh
 • Lao động & Việc làm
 • Hòa giải thương mại
 • Thay đổi loại hình doanh nghiệp
 • Tư vấn sở hữu trí tuệ
 • Luật sư riêng
 • Giải thể doanh nghiệp
 • Quản trị nội bộ
 • Tư vấn thuế

CẬP NHẬT HOẠT ĐỘNG