Ths. TRẦN THANH TÂM

Điện thoại: 

Email: tamtran@thelamlawllc.com

Lĩnh vực chuyên môn: Thương mại; Hợp đồng mua bán hàng hóa Quốc tế; Tư vấn Quản trị và Pháp lý Doanh nghiệp;Tài chính & Ngân hàng; Và một số lĩnh vực khác

GIỚI THIỆU

Thạc sĩ Trần Thanh Tâm hiện đang là Giảng viên – Khoa Kinh tế Luật, Trường Đại học Ngoại thương, Cơ sở 2 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trong quá trình công tác, Thầy Thanh Tâm đã xuất sắc đạt được Học bổng nghiên cứu của Viện Max Planck về Tư pháp quốc tế và Luật so sánh tại Cộng hòa Liên Bang Đức (02/2020-04/2020). Bên cạnh đó, thầy đã từng được lựa chọn tham gia chương trình hội thảo dành cho các học giả trẻ toàn cầu (IGLP Scholars Workshop), được tổ chức bởi Viện Luật và Chính sách Toàn cầu thuộc trường Luật Đại học Harvard (2019).

Hiện Thầy Tâm đang trong quá trình nghiên cứu sinh tiến sỹ, thầy là gương mặt được chọn cho Học bổng Tiến sỹ Luật toàn phần của trường Đại học La Trobe, Australia (2018-2022). Ngoài ra, Thầy Tâm cũng là một trong những thành viên Sáng lập của CISG Việt Nam. Thầy thực sự là Giảng viên có tâm với nhiều lần vinh dự được tuyên dương là nhà giáo tiêu biểu cấp trường Đại học Ngoại Thương Thành phố Hồ Chí Minh.

Thầy Thanh Tâm cũng đang là Cố vấn pháp lý công tác tại Công ty Luật THE LAM, thầy luôn không ngừng trau dồi chuyên môn và năng lực nhằm đem đến sự hài lòng cũng như dịch vụ pháp lý tốt nhất đến Khách hàng.

Ngôn ngữ

Tiếng Anh

Tiếng Việt