Luật sư Đỗ Ngọc Anh

Điện thoại: 0934121183

Email: anh.dongoc@thelamlawllc.com

Lĩnh vực chuyên môn: Pháp chế doanh nghiệp; Thương mại & Hợp đồng; Tư vấn lao động, bảo hiểm; Và một số lĩnh vực khác.

GIỚI THIỆU

Luật sư Đỗ Ngọc Anh có hơn 12 năm kinh nghiệm công tác tại các doanh nghiêp lớn như Tổng Công ty PTSC, Tân cảng Sài gòn, Công ty Hyosung Viêt Nam ở các vai trò khác nhau. Luật sư Đỗ Ngọc Anh không chỉ tham gia tư vấn trực tiếp xây dựng hệ thống quản lý, quản trị, pháp chế tuân thủ mà còn đảm trách giải quyết nhiều sự vụ có liên quan trong quá trình hoạt đông thực tiễn của doanh nghiệp bao gồm: Lao động, Bảo hiểm, Đào tạo, Hợp đồng,…

Luật sư Ngọc Anh cũng đang là Luật sư cộng sự tại Công ty Luật TNHH THE LAM, anh luôn không ngừng trao dồi và nâng cao chuyên môn nhằm đáp ứng sự tín nhiệm và đảm bảo dịch vụ pháp lý tốt nhất đến Khách hàng tại THE LAM.

Ngôn ngữ

Tiếng Anh

Tiếng Việt