Nguyễn Thị Dung (Cộng sự)

Điện thoại: 0349 652 948

Email: info@thelamlawllc.com

Lĩnh vực chuyên môn: Tư vấn giải quyết các tranh chấp thương mại; Dân sự; Hôn nhân gia đình; Đất đai, tranh chấp về thừa kế và tặng cho di sản,…

GIỚI THIỆU

Cộng sự Nguyễn Thị Dung tốt nghiệp trường Đại Học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại Chị Dung đang là thành viên của Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh.

Chị Dung có kinh nghiệm gần 05 năm làm việc trong hệ thống Toà án tỉnh Bình Dương và 06 năm làm pháp chế cho doanh nghiệp. Chị có nhiều cơ hội làm việc, tiếp xúc và giải quyết sự vụ phức tạp liên quan đến lĩnh vực Dân sự (Đất đai, Thừa kế, Hôn nhân,…).

Ngôn ngữ

Tiếng Anh

Tiếng Việt