TS. LÊ HƯNG LONG (Chuyên gia SHTT, Hoà giải viên)

Email: longle@thelamlawllc.com

Lĩnh vực chuyên môn: Sở hữu trí tuệ; Tranh tụng tại Tòa án và Trọng tài; Chính sách công… 

 

 

GIỚI THIỆU

Tiến sĩ Lê Hưng Long là Phó tổng thư ký của Trung tâm Hòa giải Thương mại Quốc tế Việt Nam (VICMC). Ông còn là thành viên Ban Chấp hành của Hội Luật Quốc tế Việt Nam (VSIL) thuộc Bộ Ngoại giao Việt Nam.

Ngoài ra, Tiến sĩ Hưng Long hiện đang là Hòa giải viên và là giảng viên tại Trường Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH) từ năm 2010 với kinh nghiệm giảng dạy trong các lĩnh vực bao gồm Sở hữu trí tuệ, Giải quyết tranh chấp ngoài Tòa án, Luật Thương mại Quốc tế, Chính sách Công.

Quá trình đào tạo

Tiến sĩ Luật (Úc)

Thạc sĩ Luật (Úc)

Cử nhân Luật (Việt Nam)

Ngôn ngữ

Tiếng Anh

Tiếng Việt