TẬP HỢP BIỂU MẪU DÀNH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

Mẫu tham khảo:

Mẫu Đơn xin nghỉ việc_View

Mẫu Cam kết thu nhập chưa đến mức chịu thế TNCN_View

Mẫu Bản đăng ký người phụ thuộc_View

Mẫu Đơn xin nghỉ ốm_View

Mẫu Đơn xin nghỉ phép năm_View

Mẫu Tờ khai Thuế TNCN đối với NLĐ trực tiếp khai với CQ thuế_View